ข่าวคราวที่อาจจะดีกว่านี้

ข่าวคราวที่อาจจะดีกว่านี้

ในฐานะโมเดลภาษา AI ฉันไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข่าวปัจจุบันแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม ฉันสามารถให้ตัวอย่างความเคลื่อนไหวของข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้:

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ: ข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของ GDP นโยบายการค้า และกฎระเบียบของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการกู้ยืมสำหรับธุรกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าอาจทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อธุรกิจนำเข้า/ส่งออก

เหตุการณ์และนโยบายทางการเมือง: เหตุการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง และการตัดสินใจด้านนโยบายอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงผู้นำของรัฐบาลหรือการออกกฎระเบียบใหม่ๆ สามารถสร้างโอกาสหรือความท้าทายให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาษี การดูแลสุขภาพ พลังงาน หรือกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อภาคส่วนเฉพาะ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสามารถทำลายรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมและสร้างโอกาสใหม่ๆ ข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน หรือระบบอัตโนมัติ สามารถส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานหรือสำรวจเส้นทางใหม่ๆ

ข่าวสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ: การให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและความต้องการของผู้บริโภค ข่าวที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การริเริ่มด้านพลังงานหมุนเวียน หรือแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนสามารถมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ ห่วงโซ่อุปทาน และความต้องการของผู้บริโภค

แนวโน้มของตลาดโลก: ข่าวเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดต่างประเทศ พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือความผันผวนของสกุลเงินอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ดำเนินงานในตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดเกิดใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์สามารถนำเสนอโอกาสหรือความท้าทายสำหรับธุรกิจที่ขยายการดำเนินงานไปยังต่างประเทศ

ธุรกิจจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลและติดตามแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์และตอบสนองต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของตน การติดตามสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะอุตสาหกรรม ช่องข่าวการเงิน ประกาศของรัฐบาล และการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายมืออาชีพสามารถช่วยให้ธุรกิจได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของตน

การมองหาแฟชั่นที่ยั่งยืนในทุกสมัยนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ !!

การมองหารแฟชั่นที่ยั่งยืนที่กลุ่มลูกค้าต้องการ

ด้วยผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิมจึงไม่น่าแปลกใจที่ความยั่งยืนกลายเป็นบทที่คุ้นเคยในอุตสาหกรรมแฟชั่น แต่แบรนด์ส่งมอบหรือไม่ นั่นเป็นเรื่องที่แตกต่าง ในบรรดาแบรนด์เสื้อผ้าและตลาดค้าปลีกมีเพียง 1% ของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในครึ่งแรกของปีนี้ติดแท็กอย่างยั่งยืนแม้หลังจากเพิ่มขึ้นห้าเท่าในจำนวนรายการดังกล่าวที่เปิดเผยในช่วงสองปีที่ผ่านมา การศึกษาของเปิดตัวเมื่อวันพฤหัสบดี “ บริษัท เครื่องแต่งกายยังมีอีกหลายทางที่จะตอบสนองความต้องการเพื่อความยั่งยืน” รายงานกล่าวว่า“ แฟชั่นใหม่ที่ต้องมี: การจัดหาอย่างยั่งยืน”

ในขณะที่แบรนด์ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเช่นต้นทุนและความพร้อมของวัสดุที่ยั่งยืนผู้ผลิตมากกว่าครึ่งต้องการให้ผลิตภัณฑ์อย่างน้อยครึ่งหนึ่งทำด้วยวัสดุที่ยั่งยืนภายในปี 2568 จากการศึกษาวิจัย กำลังซื้อรวม 100 พันล้าน มากกว่าสี่ในห้าของผู้บริหารยังคาดหวังว่าตัวอย่างการออกแบบเสื้อผ้าทางกายภาพจะถูกใช้บ่อยครั้งในปี 2568แม้กับเงาของสงครามภาษีการค้าระหว่างสหรัฐฯ – จีน แต่ความยั่งยืนและความโปร่งใสปรากฏขึ้นในฐานะที่เป็นจุดสนใจสูงสุด – มากกว่าสองเปอร์เซ็นต์ที่อ้างถึงประเทศที่เปลี่ยนแปลงที่พวกเขาซื้อสินค้าจาก – เมื่อผู้บริหารถูกถามว่า บริษัท วางแผนที่จะปรับการจัดหาเครื่องแต่งกายอย่างไร ตอบสนองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค

คำถามและคำตอบของปัญหาในการมองหาแฟชั่นที่ยั่งยืน

ทำไม? การได้รับสิทธิเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผลในฐานะผู้บริโภคนำโดยพันปีและกลุ่มคนยุคใหม่ กำลังเรียกร้อง การค้นหา“ แฟชั่นที่ยั่งยืน” ออนไลน์เพิ่มขึ้นสามเท่าระหว่างปี 2559 ถึง 2562 รายงานพบว่า

แนวโน้มดังกล่าวยังเน้นให้เห็นถึงปัญหาบางอย่างที่ผู้ค้าปลีกแฟชั่นวัยรุ่นนิยม ซึ่งเพิ่งยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายในการประชุมซึ่งรวบรวมผู้เข้าร่วมประชุม 400 คนในอุตสาหกรรมความยั่งยืนเป็นหัวข้อสนทนาที่สำคัญ และปัญหาพื้นฐานอย่างหนึ่งที่อุตสาหกรรมจำเป็นต้องแก้ไขคือวิธีกำหนดแฟชั่นที่ยั่งยืนตั้งแต่แรก ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาของ พบว่าอุตสาหกรรมยังขาด“ มาตรฐานที่ใช้ร่วมกัน”นอกจากนี้ยังมีปัญหาของ บริษัท แฟชั่นหลายแห่งที่ผลิตเกินและล้มเหลวในการตอกย้ำแนวโน้มและสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการนำไปสู่กองสินค้าที่ขายไม่ออกซึ่งมักจะสิ้นสุดในหลุมฝังกลบ

“ คุณจะต้องแก้ปัญหาของสินค้าคงคลังส่วนเกิน” ก่อนที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนจอห์น ประธานที่ปรึกษาทุนและอดีตผู้บริหารอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมมี“ ความไร้ประสิทธิภาพจำนวนมหาศาล แนวคิดที่ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนโฟกัสจากสินค้าคงคลังไปสู่ความยั่งยืนโดยไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่รวบรวมทั้งสองอย่างนั้นเป็นเรื่องหลอกลวง

กลเม็ดสำหรับเพื่อการเลือกบริการคลังเก็บสินค้าในอุดมคติ

ด้วยปริมาณสามัญชนที่มากขึ้นทำให้แน่ชัดสำหรับเพื่อการดูแลสิ่งที่จำเป็นและก็ความต้องการของมนุษย์ ด้วยราษฎรเป็นจำนวนมากมาถึงการบริโภคที่ดีแล้วก็การจัดเก็บสินค้าเพื่อการบริโภคโกดังเก็บสินค้ามีหน้าที่สำคัญมาก บริการกุดังได้ขจัดขจายไปทั่วทั้งโลกเนื่องมาจากธุรกิจไม่อาจจะดูแลได้ในทุกขั้นตอนของการจัดเก็บการขนส่งแล้วก็ผู้กระทำระจายผลิตภัณฑ์ บริการกลุ่มนี้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งเพราะช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดภาระหน้าที่ของบ้านธุรกิจเยอะๆที่หลงระเริงในขั้นตอนการผลิตหรือขั้นตอนการผลิต แต่ว่ามีกฎเกณฑ์แล้วก็ต้นสายปลายเหตุบางสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นจะต้องมั่นใจก่อนจะมอบหมายงานนอกเวลาสำหรับเพื่อการจัดเก็บแล้วก็ส่งให้กับ บริษัท คลังเก็บสินค้าอะไรก็แล้วแต่

ฝังตัวสูงหรือจัดตั้งเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์แล้วก็คลังที่มีไว้เก็บสินค้าได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่แมื่อเริ่มตั้งแล้วก็อยากได้เทคโนโลยีซึ่งสามารถเร่งความเร็วหรือรีบกรรมวิธีการทั้งสิ้นของการจัดเก็บการขนส่งและก็การมอบ ก่อนจะว่าจ้างบริการดังที่กล่าวมาข้างต้นจำเป็นต้องสำรวจว่ามีวัสดุระดับสูงโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมทั้งเครื่องจักรเพื่อทำกิจกรรมต่างๆในลักษณะที่อยากหรือเปล่า ในทุกวันมีความเจริญก้าวหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องสำคัญที่จะไปสำหรับผู้ที่มีมากมายที่จะพรีเซ็นท์ตามความอยากได้ของตลาดในขณะนี้

มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

ผู้ให้บริการมือใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการณ์จะไม่อาจจะต่อสู้กับความท้าด้านหน้ารวมทั้งจะไม่ตระหนักถึงแนวทางที่จะนำมาซึ่งการก่อให้เกิดขั้นตอนการกิจกรรมหรือผลสรุปที่มีคุณภาพ บริษัท ที่แท้ดวงใจและก็มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมีการถือมั่นในกิจกรรมซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลที่มีคุณภาพ พวกเขามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการจัดแจงกับสิ่งแวดล้อมหรือข้อจำกัดที่ไม่แน่นอนและก็มีการใช้เทคโนโลยีอย่างแม่นยำ โดยเหตุนั้นก็เลยสำคัญมากที่จะจำต้องว่าจ้างบริการที่มีประสบการณ์รวมทั้งความนึกคิดสำหรับการปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

บุคลากรที่มีความชำนาญและก็การเรียน

บุคลากรที่มีความชำนาญรวมทั้งขยันมีความหมายอย่างยิ่งภายใต้บริการโกดังเนื่องมาจากพวกเขาจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความพากเพียรอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่จะจำต้องมั่นใจว่าบุคลากรแล้วก็บุคลากรของบริการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นมีความรู้ความสามารถและก็ช่ำชองรวมทั้งมีแนวทางที่เป็นได้สำหรับในการจัดแจงกับเหตุการณ์ของอุตสาหกรรมที่ไม่แน่นอนดังกล่าวข้างต้น

ด้วยการเพิ่มขึ้นของการบริโภคของคนมันเป็นที่ชัดแจ้งที่จะก่อกำเนิดขั้นตอนจ้างแรงงานคลังที่มีไว้สำหรับเก็บสินค้าด้วยเหตุว่ามันจะช่วยสำหรับการก่อตั้ง บริษัท คลังที่มีไว้เก็บสินค้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็มากยิ่งขึ้นเพื่อลดภาระหน้าที่ของธุรกิจต่างๆ

ฉันชื่อ Karanveer Rawat ผู้ที่มีความชำนาญด้านการตลาดดิจิทัล ฉันค้นหาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบันในตลาดรวมทั้งให้ข้อมูลอัปเดตที่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเช่นเดียวกัน ถ้าหากคุณอยากรู้รายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้เกี่ยวกับ บริการคลังที่เอาไว้สำหรับเก็บสินค้าในประเทศอินเดีย คุณสามารถติดตามฉันรวมทั้งอ่านบทความเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวเนื่อง

ทำไมสิ้นปีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะทบทวนการเงินของคุณ

ทำไมสิ้นปีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะทบทวนการเงินของคุณ

ไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจที่เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่โอกาสที่ปีนี้จะผ่านไปด้วยความเร็วที่เบาสำหรับคุณ คุณกำลังออกแบบแคมเปญการตลาดโอกาสในการเติบโตและมองผ่านรายงานเมื่อถึงสิ้นปี ในขณะที่คนอุทิศช่วงเวลาของปีนี้ให้กับงานฉลองวันหยุดและงานเฉลิมฉลองนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบการเงินของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นแค่บุคคลที่มีงาน 9-5 ตำแหน่งหรือธุรกิจขนาดเล็ก ทำไมคุณควรใช้เวลาสิ้นปีเพื่อตรวจสอบทางการเงิน นี่เป็นเหตุผลสำคัญ

ภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของคุณ

สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการทบทวนทางการเงินสิ้นปีคือการให้ภาพที่สมบูรณ์เกี่ยวกับตำแหน่งที่ธุรกิจของคุณกำลังยืนอยู่ในขณะนี้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีอยู่ในรายงานก่อนที่ตาของคุณ คุณสามารถดูรายงานและดูสิ่งที่ได้ทำและสิ่งที่ไม่ได้ทำ คุณต้องใส่เงินเป็นจำนวนมากในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์บริการและแบรนด์ของคุณโดยรวม ขณะนี้คุณสามารถดูได้ว่าแคมเปญใดมีผลดีและผลลัพธ์ใดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไร้ประโยชน์

เหมือนกันสำหรับลูกหนี้บัญชีของคุณ เปรียบเทียบบัญชีลูกหนี้ของคุณกับบัญชีจากปีที่ผ่านมาและดูว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ หากมีการเพิ่มขึ้นผิดปกติก็เป็นสัญญาณบอกเล่าที่คุณอาจต้องเปลี่ยนแผนการชำระเงินหรือกดมากขึ้นเพื่อรับการชำระเงินที่รอดำเนินการได้เร็วขึ้น ทุกกิจกรรมที่คุณทำในปีที่ผ่านมาได้วาดภาพซึ่งขณะนี้อยู่ต่อหน้าคุณ ไม่ว่าคุณจะเติบโตเป็นธุรกิจที่ซบเซาหรือลดน้อยลงในช่วงปลายปี

เวลาที่ดีที่สุดในการกำหนดเป้าหมายใหม่

ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำอะไรในปีที่ผ่านมาและคุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่คุณสามารถตั้งเป้าหมายในปีนี้ได้ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของคุณควรชี้แจงว่าคุณต้องกำหนดเป้าหมายในปีนี้อย่างไร ทำให้พวกเขาเป็นจริงยังสร้างแรงบันดาลใจและความท้าทายมากพอที่จะออกจากห้องสำหรับการทำงานอย่างหนักต่อสู้และความคืบหน้า ไม่เพียง แต่คุณควรจะมองว่าคุณประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายปีที่แล้วคุณประสบความสำเร็จในเรื่องใดบ้างนอกจากนี้คุณควรให้ความสนใจกับฐานะการเงินของคุณในปัจจุบัน

เวลาที่ดีที่สุดในการสมัครสินเชื่อและบริการด้านการประมวลผลเครดิต

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจมานานแค่ไหนเมื่อคุณไปและสมัครบริการบางอย่างผู้ให้บริการจะดูประสิทธิภาพของปีก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณต้องการสมัครบัญชีผู้ขาย (อาจเป็นแบบที่มีความเสี่ยงสูง) เพื่อให้คุณสามารถประมวลผลคำขอบัตรเครดิตสำหรับลูกค้าของคุณได้ เมื่อคุณเข้าใกล้ผู้ให้บริการบัญชีการค้าพวกเขาจะขอประวัติการทำธุรกิจของคุณอย่างน้อย 3 เดือน เมื่อสิ้นปีคุณมีข้อมูลเพียงพอที่จะแสดงต่อผู้ให้กู้และบริการประมวลผลเครดิตเพื่อโน้มน้าวให้พวกเขาทำธุรกิจกับคุณ
แน่นอนการตรวจสอบทางการเงินจะทำให้คุณได้ทราบว่าคุณได้ทำเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ให้บริการเหล่านี้หรือไม่ คุณสามารถสมัครใช้บริการเหล่านี้โดยมีประวัติเครดิตเป็นรายไตรมาสด้วย แต่ในกรณีส่วนใหญ่จะถือว่าไม่เพียงพอ

เวลาที่ดีที่สุดในการรับไฟล์ภาษีของคุณในการซิงค์

ใช่คุณมีความรอบคอบเกี่ยวกับการยื่นภาษีและการจัดเตรียมตลอดทั้งปี แต่ความสมบูรณ์โดยรวมของเร็กคอร์ดของคุณยังคงมีเครื่องหมายคำถามอยู่ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณในการจัดเตรียมไฟล์ภาษีของคุณในช่วงสิ้นปีและคำนวณความรับผิดของคุณด้วยความแม่นยำสูงสุด ในขณะที่โปรแกรมการจัดเตรียมภาษีทำให้งานง่ายขึ้นไฟล์ภาษีที่ซับซ้อนยังคงต้องได้รับความสนใจจากนักบัญชีส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ทุกอย่างตรงกัน ตอนนี้สิ่งสำคัญที่นี่คือการทบทวนไม่เพียง แต่ช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่คุณอาจดึงดูดโดยการใส่ข้อมูลผิดในไฟล์ของคุณ คุณต้องการอัปเดตข้อมูลของคุณเมื่อสิ้นปีเนื่องจากต้องการคำนวณผลประโยชน์ของคุณอย่างถูกต้องเช่นการเครดิตภาษีการยกเว้นการหักล้างตามเกณฑ์หักล้างรายการ ฯลฯ

เวลาเริ่มต้นใหม่

ธุรกิจของคุณอาจไม่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในความเป็นจริงหลายธุรกิจไม่ได้เริ่มต้นที่ดีที่สุดและดูเหมือนว่าในตอนแรกว่าธุรกิจจะอยู่รอดได้ยาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในกลยุทธ์และการลดค่าใช้จ่ายสามารถพิสูจน์ได้ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจ เวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่และต่ออายุรายงานและไฟล์ทั้งหมดของคุณคือช่วงสิ้นปี แม้ว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนการของคุณได้ตรงกึ่งกลางก็ตามก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนส่วนใหญ่ที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องมีการเริ่มต้นใหม่ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ ตัวอย่างเช่นคนสามารถตัดสินใจที่จะลดน้ำหนักได้ตลอดเวลาของปี แต่ดูเหมือนว่าจะเหมาะสมกับพวกเขามากที่สุดเมื่อพวกเขาทำในช่วงเริ่มต้นปีใหม่

หากคุณคิดว่าธุรกิจของคุณไม่ดีเท่าที่ควร แต่คุณยังต้องการให้มีการถ่ายทำการตรวจสอบทางการเงินในตอนท้ายของปีนี้สามารถช่วยให้คุณได้เส้นทางที่ชัดเจนโดยแจ้งให้คุณทราบว่าคุณสามารถจ่ายเงินให้ได้อีกหรือไม่

Bottom Line

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลง แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ของคุณจะไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ อย่างไรก็ตามคนพบว่ามันเป็นธรรมชาติและมีแรงจูงใจมากขึ้นในการกำหนดเป้าหมายใหม่ ๆ เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและทำให้เกิดการเคลื่อนไหวใหม่ ๆ เมื่อเริ่มปีใหม่ ตลอดทั้งปีเป้าหมายหลักของคุณคือการทำให้ลูกกลิ้ง อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปีคุณมีข้อมูลเพียงพอที่รวบรวมจากการดำเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของคุณเพื่อทราบว่าความพยายามของคุณมีผลดีเพียงใดความพยายามที่คุณควรพิจารณาในอนาคตและค่าใช้จ่ายต่างๆทำให้คุณไม่ก้าวหน้า ในระยะสั้นการทบทวนการเงินในช่วงปลายปีจะช่วยให้คุณตัดสินใจใหม่และสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ

3 วิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มช่องทางการขายโดยใช้โซลูชัน CRM ที่เหมาะสม

3 วิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มช่องทางการขายโดยใช้โซลูชัน CRM ที่เหมาะสม

เมื่อคุณขายบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ หากคุณมีช่องทางการขายคุณสามารถเพิ่มอัตรา Conversion ในธุรกิจได้สำเร็จ ‘ช่องทางการขาย’ ช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างไร? ดีความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจของคุณกับลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณเพิ่มขึ้น เป็นเหมือนคำอุปมาภาพ หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางนี้คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของคุณโปร่งใสโดยเฉพาะกระบวนการในฝ่ายขาย คุณสมบัติเช่นการหมุนหมายเลขอัตโนมัติพร้อมด้วยโซลูชันการรวมระบบโทรศัพท์ผ่านคอมพิวเตอร์ (CTI) ซึ่งให้การรวมเข้ากับโซลูชัน CRM ที่มีอยู่สามารถตอบสนองธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

ประสิทธิผลอันดับ 1

การดำรงอยู่ของช่องทางขายที่เหมาะเกือบเป็นตำนาน อย่างไรก็ตามทีมขายของคุณต้องใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากที่สุดและต้องมั่นใจว่าสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อเพิ่มอัตราการแปลงธุรกิจได้ ด้วยความช่วยเหลือของโซลูชัน CTI ที่มีประสิทธิภาพคุณสามารถสร้างรายชื่อการโทรได้เพียงอย่างเดียว แต่สามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถทำรายการโทรนี้ตามข้อมูล CRM ที่ให้ข้อมูล นี่เป็นวิธีง่ายๆในการสร้างกลุ่มและกำหนดเป้าหมายที่ติดต่อดังกล่าวซึ่งอาจกลายเป็นลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ ตลาดธุรกิจวันนี้มีการแข่งขันกันอย่างไร? ในสถานการณ์สมมตินี้การให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่ร่ำรวยที่สุดจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มและใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องเพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจที่พึงปรารถนาและดีที่สุด

การปฏิบัติทำให้สิ่งที่สมบูรณ์แบบ! ดีในด้านการขายไม่มีข้อยกเว้น โดยปกติแล้วโซลูชัน CTI จะบันทึกการโทรทั้งหมดซึ่งจะผ่านการติดตั้งซอฟต์แวร์ ตอนนี้ผลประโยชน์คือคุณสามารถฟังทุกสายทำหรือเข้าร่วมโดยตัวแทนฝ่ายขาย นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจช่องโหว่และเพื่อระบุห้องที่คุณต้องปรับปรุง ตามรายงานนี้คุณสามารถจัดเตรียมการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของช่องทางการขาย

# 2 ประสิทธิภาพ

ก่อนที่จะเริ่มต้นกับจุดนี้ให้นึกถึงสถานการณ์ว่ามีจำนวนการโทรทั้งหมดที่ทีมขายทำและรับอยู่ นอกจากนี้ให้คิดระยะเวลาที่ต้องจัดและจัดการงานฝึกอบรมพนักงานขายเพื่อขยับศักยภาพในการขายผ่านทางท่อขายที่เหมาะสมพร้อมกับการจัดการงานสำคัญอื่น ๆ อย่าลืมพิจารณาเวลาที่พนักงานขายของคุณต้องกดหมายเลขโทรศัพท์แต่ละหมายเลข

ตามรายงานทางสถิติ 8% ของยอดขายทั้งหมดนำเกือบ 80% ของยอดขายรวม ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าทีมขายทั้งหมดของคุณมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้ความพยายามอย่างเต็มที่ ดังนั้นแทนที่จะเสียเวลาในสิ่งเล็กน้อยเช่นโทรหมายเลขโทรศัพท์ใช้เวลาในการทำวิจัยเป็นสิ่งสำคัญ โซลูชัน CTI เสนอสิ่งอำนวยความสะดวกแบบ “คลิกเพื่อโทร” เพื่อให้ผู้แทนมีเวลามากขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์โอกาสที่อาจเป็นไปได้

นอกจากนี้การมีโซลูชัน CTI ดังกล่าวซึ่งให้การผสานรวมกับโซลูชัน CRM ที่มีอยู่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณโดยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

# 3 Insight

นี่เป็นข้อสงสัยว่าข้อมูลที่ลึกซึ้งจะส่งผลดีต่อการดำเนินการ ดังนั้นถ้าคุณปรับปรุงคุณภาพรวมทั้งปริมาณข้อมูลที่คุณต้องการเสนอต่อผู้บริหารทำให้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยพร้อมกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้บริหาร ต่อไปนี้เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการใช้โซลูชัน CTI ส่วนใหญ่ที่อำนวยความสะดวกในการตัดสินใจที่สำคัญเช่นนี้

เสนอข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
หากคุณสามารถทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้อย่างราบรื่นสามารถวัดประสิทธิภาพของทีมวิเคราะห์กลยุทธ์ที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถทำได้ง่ายขึ้น โซลูชัน ERP ที่มีศักยภาพสามารถให้บริการคุณด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวส่งผลให้ลูกค้าธุรกิจดีขึ้น

ทำให้การรายงานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดง่ายขึ้น
การใช้เครื่องมือรายงานที่น่าประทับใจซึ่งมาพร้อมกับโซลูชัน CRM ที่มีประสิทธิภาพทำให้คุณสามารถทำความเข้าใจกับกระบวนการทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างระบบหลายระบบซ้ำเพื่อดึงรายงานที่มีอยู่ในหลายฐานข้อมูล

ปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจการวิเคราะห์หรือการประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญ นี้จะราบรื่นขึ้นโดยใช้วิธีการแก้ปัญหา CTI รวมกับระบบ CRM

ต่อไปนี้คือแนวทางที่ชาญฉลาดและเก่งในการเพิ่มช่องทางการขายของธุรกิจของคุณ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าจอโปรเจคเตอร์

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าจอโปรเจคเตอร์

หากคุณทำงานกับโปรเจ็กเตอร์คุณควรมีหน้าจอโปรเจคเตอร์ บางคนแย้งว่าการมีหน้าจอเทียบเท่ากับการใช้ผนัง แต่ไม่ใช่กรณีนี้ มีประโยชน์มากมายที่มาพร้อมกับการมีหน้าจอแทนผนัง:

ข้อดีของหน้าจอ

ภาพที่ราบรื่น : เมื่อคุณใช้หน้าจอคุณมีแนวโน้มที่จะมีภาพคมชัดและราบรื่น เหตุผลนี้เป็นเพราะหน้าจอมีการเคลือบไวนิลที่ช่วยให้แสงโปรเจคเตอร์สะท้อนกลับไปยังผู้ชม แผ่นงานเหล่านี้มีประโยชน์และมีผลต่อคุณภาพของภาพเช่นความคมชัดความสว่างและมุมมองภาพ

คุณสามารถย้ายไปรอบ ๆ : นอกเหนือจากหน่วยที่ให้มุมมองที่ดีขึ้นแล้วพวกเขายังสามารถเคลื่อนไปรอบ ๆ ได้ง่าย ดังนั้นคุณสามารถใช้งานได้แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีผนัง

ประเภทของหน้าจอ

เมื่อคุณกำลังมองหาหน้าจอมีหลายคนที่คุณสามารถไปได้ บางคนที่ดีที่สุดคือ:

กรอบคงที่ : หน้าจอที่มีเฟรมคงที่มีวัสดุหน้าจอที่ยืดออกเหนือกรอบโลหะ เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องม้วนหน้าจอคงที่ขึ้นและลงคุณสามารถรักษาตึงตัวพื้นผิว tensioned เพื่อให้คุณมีภาพที่ราบรื่นสมบูรณ์ หน่วยคงที่ยังง่ายต่อการติดตั้งเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อพลังงานกับพวกเขา

มอเตอร์ : นอกจากนี้ยังเรียกว่าหน้าจอที่หดได้ซึ่งเหมาะสำหรับการชมภาพยนตร์ หน่วยได้อย่างง่ายดายม้วนขึ้นเป็นกรณีโลหะยาวที่คุณติดกับเพดานหรือผนัง คุณลักษณะที่ระบุได้มากที่สุดของหน่วยคือกรณีที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถยกและลดหน้าจอได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่ม

ในขณะที่หน่วยเป็นใหญ่ข้อบกพร่องหลักของพวกเขาคือพวกเขาจะยุ่งยากมากขึ้นในการติดตั้ง เนื่องจากคุณต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า หน่วยนี้ยังมีช่องรับสัญญาณเข้าเพื่อลดการทำงานโดยอัตโนมัติทันทีที่เปิดโปรเจ็กเตอร์

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อซื้อหน้าจอ

เมื่อซื้อหน่วยคุณต้องพิจารณาหลายปัจจัย หนึ่งในปัจจัยเหล่านี้คือการได้รับจอ นี่เป็นเพียงจำนวนแสงที่สะท้อนกลับไปยังผู้ชม เมื่อได้รับสูงจะมีแสงสะท้อนมากขึ้นและเป็นผลให้ภาพสว่างขึ้น

คุณต้องพิจารณาสีของหน้าจอ: นี่ขึ้นอยู่กับความต้องการและอุตสาหกรรมที่คุณอยู่หากคุณกำลังมองหาภาพที่มีคุณภาพสูงให้ไปที่หน้าจอสีขาว

5 วิธีในการกำหนดขั้นตอนการเจริญเติบโต

5 วิธีในการกำหนดขั้นตอนการเจริญเติบโต

ไม่มีบทความเกี่ยวกับความคิดการเติบโตและคำพูดที่มีอยู่ในนั้น ความท้าทายคือ …

หลังจากที่คุณ “ได้รับ” คุณทำอย่างไร “ทำหรือไม่”

การสร้างถนนสำหรับการเติบโตคือการหาร่องของคุณเองเพื่อให้คุณสามารถกำหนดเวทีของคุณเพื่อให้สามารถสำรวจและทดลองได้

1. เรียนรู้ความแตกต่าง

ในการเขียนสำเนาที่ดีจะดีที่การตลาดและเพื่อ excel ในธุรกิจคุณจำเป็นต้องรู้ว่าคนทำงาน ในตอนท้ายของวันนี้คือผู้ที่ซื้อเนื้อหาของคุณ

ถ้าโพรงเป็นวิธีที่เราจะกำหนดสถานที่ของเราในโลกจากนั้นการตัดศีรษะของเรารอบ ๆ CONUMITY ทำให้เราเป็นส่วนพื้นฐาน

เรียนรู้จากนักแสดงที่มีประสิทธิภาพสูง เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยาจิตวิทยา อ่านเรื่องราวที่สำรวจอารมณ์และจินตนาการ นี่เป็นข้อมูลสำหรับทำความเข้าใจโลกรอบตัวเรา

มองไปรอบ ๆ อยากรู้อยากเห็นก้าวออกจากอุโมงค์วิสัยทัศน์และให้อาหารสมองสำหรับความคิด

2. เชื่อมโยงเรื่องราวของคุณด้วยภาพใหญ่

ถนนไม่ได้ “ปรากฏ” ด้วยตัวเอง มันมีอยู่ … แต่คุณต้องก้นของคุณไปที่นั่นเพื่อดู

โลกที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ดีที่สุดและให้ความฝันแก่ลูกค้า คุณต้องเชื่อมต่อด้วยตัวเอง – หาที่ของคุณในนั้น – ก่อนที่ขั้นตอนต่อไปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะปรากฏใต้จมูกของคุณ

สร้างสรรค์โลกด้วยการเล่าเรื่องราวของคุณโดยเจตนาจากมุมมองของการสร้างความหมาย

ทำไมคุณถึงสำคัญและมีความสำคัญกับคุณอย่างไร? คุณค่าและความเชื่อมั่นของคุณแจ้งและเชื่อมโยงคุณกับสิ่งที่คุณทำและวิธีการที่คุณทำ

นี่เป็นการสร้างเรื่องราวโดยเจตนาของคุณ ไม่ใช่รายการซักผ้าของหนังสือรับรองของคุณหรือเป็นวิธีที่ไม่ให้ตัวเองเพื่อเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณ

เมื่อคุณสามารถพูดคุยกับบริบทที่ใหญ่ขึ้นในเรื่องของคุณถนนของคุณจะเปิดขึ้น

3. แค่พูดว่าใช่

เพื่อให้ก้นของคุณไปถึงถนนที่คุณต้องทำอะไร คุณต้องอยู่ในนั้นเพื่อเอาชนะมัน

แทนที่จะนั่งอยู่บนคนจุ่มของคุณมากกว่าวิศวกรรมและมากกว่าการวิเคราะห์การย้ายทุกเพียงพูด YES กับโอกาสที่จะพาคุณไปอีกขั้นหนึ่งที่ใกล้ชิด

บ่อยครั้งที่เราต้องการแรงผลักดันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อช่วยให้เราสามารถหาจังหวะและความเร็วได้

มันแตกต่างจาก “การปาปาเก็ตปาปาปาตีปาบนผนังและดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น” โดยการใช้กลยุทธ์อื่น ๆ ที่ทำให้คนอื่น ๆ ตาบอด “ควร” ทำ

คุณต้องมีความชัดเจนและมีระเบียบวินัยในการทำความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจว่า “ใช่” กับโครงการหมายถึงการที่คุณใกล้ชิดกับที่ที่คุณต้องการมากขึ้น

4. เลือกเครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสม

คุณจำเป็นต้องเลือกเครื่องมือที่ให้พื้นที่สำหรับคุณที่จะเติบโตไปในทิศทางที่คุณต้องการ คุณไม่ต้องการรู้สึกขัดขวางโดยสิ่งที่คุณทำได้หรือไม่สามารถทำได้เนื่องจากเทคโนโลยี

เทคโนโลยีไม่ควรเป็นปัจจัยกำหนดหรือจำกัดความในการแสดงข้อความและส่งมอบบริการของคุณ

นอกจากนี้ยังมีพลิกด้านที่เราต้องตระหนักถึง …

แต่น่าเสียดายที่หลาย ๆ คนมักจะซื้อเครื่องมือและบริการจำนวนมากเกินไปจาก FOMO และรู้สึกว่าเครื่องมือเหล่านี้จะทำให้พวกเขาได้รับเงิน bullet

มีความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการใช้บริการที่ช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการเติบโตเพิ่มขึ้นและมีคุณลักษณะและฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นซึ่งก่อให้เกิดความสับสนและล้นหลาม

แทนที่จะใช้เส้นทางที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการทำสิ่งต่างๆให้เสร็จสมบูรณ์ฉันเคยเห็นคนจำนวนมากวิ่งไปรอบ ๆ เนื่องจากพวกเขาปล่อยให้เครื่องมือที่พวกเขาซื้อมาขับเคลื่อนกลยุทธ์ของพวกเขา

อย่าปล่อยให้ FOMO ผลักดันให้คุณซื้อพวงของเครื่องมือบริการและการสมัครสมาชิกที่คุณไม่ต้องการในอนาคตอันใกล้

(คุณจะลืมเรื่องนี้มากกว่า “ไปเลย”)

ทุกอย่างกำลังพัฒนารวมถึงธุรกิจและเทคโนโลยีของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่กับสิ่งล้าสมัยที่ทำให้คุณรู้สึกแย่จากการทำในสิ่งที่สำคัญจริงๆ

5. ออกไปข้างนอกรับอากาศบางส่วน

อย่างจริงจัง. ปั๊มออกซิเจนเข้าไปในสมองของคุณ

ตัวเลขที่สร้างสรรค์และมีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์มักกล่าวว่าความคิดที่ดีที่สุดของพวกเขามาเมื่อพวกเขาเดินตามธรรมชาติ การศึกษาพบว่าเมื่อมีคนอยู่ในพื้นที่กว้างขวาง (กว้างขวางเพดานสูงเปิด) พวกเขามีแนวโน้มที่จะสร้างสรรค์มากขึ้น

หยุดเท่ากับการตรวจสอบสิ่งที่ปิดรายการด้วยการผลิต แทนที่จะเป็นความคิดสร้างสรรค์และทำในสิ่งที่สำคัญ

ลิงหว่อง :: อัจฉริยะที่ชาญฉลาด ที่ปรึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์ | นักเล่นแร่แปรธาตุคำโฆษณา ด้วยการผสมผสานระหว่างธุรกิจและการตลาดกับการสอน / การให้คำปรึกษากับ Mindset + Psychic Twist เธอช่วยให้คนที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดค้นพบพูดและแปลงเรื่องราวของพวกเขาให้เป็นเนื้อหาที่เชื่อมต่อสะท้อนและแปลงโดยผ่านกระบวนการที่ใช้งานง่ายและเข้มงวด ออกจากการฝึกอบรม Harvard Design School และประสบการณ์ 10 ปีในอุตสาหกรรมการตลาดออนไลน์