แนวทางเลี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

ใช้อุปกรณ์คุ้มครองป้องกันไฟฟ้ารั่ว ซึ่งจะดำเนินการในทันทีเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วที่อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรจะสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังจากที่มีการตก ชน หรือ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อหลบหลีกอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ควรจะใช้ปลั๊กไฟสามตาหรือปลั๊กไฟต่อพ่วงที่ได้รับมาตรฐานรวมทั้งผ่านการยืนยัน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เท่านั้น ควรจะถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน แม้ว่าสำหรับในกรณีจำเป็นต้องใช้งานตลอดระยะเวลา ควรจะเพิ่มจุดปลั๊กไฟถาวรที่ฝาผนังดีมากยิ่งกว่า การต่อปลั๊กพ่วงควรที่จะใช้สายไฟที่มีขนาดมาตรฐาน ที่ไม่เล็กจนเกินความจำเป็น แล้วก็ควรจะใช้ปลั๊กไฟฟ้าต่อพ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟไม่สูงมากเกินไป ไม่ควรที่จะใช้ปลั๊กไฟต่อพ่วงกับวัสดุอุปกรณ์ที่กินไฟสูง หรือใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายเครื่องเกินกว่าที่สายไฟของปลั๊กพ่วงจะรับได้ เพื่อให้มีความปลอดภัย ควรที่จะทำการเลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่มีเครื่องไม้เครื่องมือคุ้มครองกระแสไฟฟ้ายก

ตัวอย่างเช่น ปลั๊กพ่วงที่มีฟิวส์ตัดไฟในตัว FUSE ไม่สมควร / อย่า ต่อพ่วงปลั๊กไฟมากจนเกินความจำเป็น เนื่องจากจะก่อให้กำเนิดความร้อนสะสมสูง รวมทั้งก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัสได้ เมื่อท่านอยากถอดปลั๊กไฟ ห้ามถึงเฉพาะสายไฟ โปรดจับที่ตัวปลั๊กไฟแล้วดึงออกมาจากเต้ารับเพราะเนื่องจากอาจส่งผลให้สายไฟเสียหายแล้วก็ฉนวนฉีกให้ขาดได้ ไม่สมควรเอาขาสำหรับสายดินออกมาจากปลั๊กไฟ หรือ วัสดุอุปกรณ์ โปรดอย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในอ่างอาบน้ำ อาจมีอันตรายถึงตายได้ เลี่ยงไม่ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยูระหว่างการใช้งาน หรือยังเสียบปลั๊กอยู่ตกหล่นลงในน้ำ

อย่าปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม หรือ ชำระล้างเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาที่เครื่องไม้เครื่องมือนั้นยังเสียบปลั๊กไฟอยู่ หลีกเลียงไม่สัมผัส อุปกรณ์ไฟฟ้า ในช่วงเวลาที่พื้นแฉะ ถ้าหากจะต้องมีการม้วนสายไฟบริเวณเตารีด ได้โปรดกรุณารอคอยจนกระทั่งเตารีดจะเย็น ความร้อนจะมีผลให้สายไฟละลาย ในระยะยาวอาจก่อให้สายตะกั่วข้างในโผล่ออกมาจากฉนวนได้ ผลกระทบของกระแสไฟที่มีต่อมนุษย์ โดยทั่วไปแล้วกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวนำไฟฟ้าจนกระทั่งครบวงจร ถ้าหากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปสัมผัสกับวงจรไฟฟ้า ก็จะมีผลให้ร่างกายของพวกเราเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ทำให้เป็นอันตราย เจ็บ หรือเสียชีวิตได้