เว็บแบบไหน น่าเชื่อถือในสายตา Google

เว็บแบบไหน น่าเชื่อถือในสายตา Google

เว็บแบบไหน น่าเชื่อถือในสายตา Google
Google ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่มีคุณภาพสูง

คุณสมบัติของเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ

เนื้อหาที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นประโยชน์

เขียนเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
อัปเดตเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ
ใช้งานง่าย
โหลดเร็ว
ปลอดภัย

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ

เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ
เว็บไซต์ขององค์กร
เว็บไซต์ของสื่อมวลชน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล

วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

ตรวจสอบชื่อผู้เขียน
ตรวจสอบแหล่งอ้างอิง
ตรวจสอบวันที่เผยแพร่
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ใช้งาน

ข้อควรระวัง

ระวังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลอกเลียนแบบ
ระวังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกินจริง
ระวังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาโฆษณาชวนเชื่อ
ระวังเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย
สรุป

Google ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่มีคุณภาพสูง ผู้ใช้ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ก่อนใช้งาน